29 tướng lĩnh quân đội, công an trong Trung ương khóa XIII
29 tướng lĩnh quân đội, công an trong Trung ương khóa XIII
icon
31/01/2021
Trong 180 ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII có 23 ủy viên thuộc đoàn Đảng bộ Quân đội và 6 ủy viên thuộc Đảng ủy Công an Trung ương.
Nhân sự Đại hội và kỳ vọng của đại biểu
Nhân sự Đại hội và kỳ vọng của đại biểu
icon
28/01/2021
Với Đại hội Đảng, có hai nội dung quan trọng nhất là văn kiện và công tác nhân sự, trong đó công tác nhân sự là đặc biệt quan trọng, “then chốt của then chốt”.
Quê quán của 200 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
Quê quán của 200 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
icon
30/01/2021
Danh sách 200 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII vừa được công bố. Mời quý bạn độc giả xem chi tiết quê quán của 200 ủy viên Trung ương khóa XIII. 
Độ tuổi của 200 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
Độ tuổi của 200 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
icon
31/01/2021
Danh sách 200 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII vừa được công bố. Mời quý độc giả xem chi tiết độ tuổi 200 ủy viên Trung ương khóa XIII.   
Ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng Bí thư khóa XIII
Ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng Bí thư khóa XIII
icon
31/01/2021
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tín nhiệm bầu giữ chức Tổng Bí thư nhiệm kỳ mới.
Danh sách 20 ủy viên Trung ương dự khuyết khóa XIII
Danh sách 20 ủy viên Trung ương dự khuyết khóa XIII
icon
30/01/2021
Trong 200 Ủy viên Trung ương vừa được Đại hội bầu, có 180 Ủy viên Trung ương chính thức và 20 Ủy viên Trung ương dự khuyết.
Danh sách 180 Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
Danh sách 180 Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
icon
30/01/2021
Trong 200 Ủy viên Trung ương vừa được bầu tại Đại hội XIII của Đảng vào 20h30 ngày 30/1 có 180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên Trung ương dự khuyết.
Danh sách 200 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Danh sách 200 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
icon
30/01/2021
Tối nay (30/1), tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), ngay sau khi hoàn thành kiểm phiếu, Đại hội XIII công bố danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.
Bầu Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư
Bầu Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư
icon
30/01/2021
Sáng ngày 31/1, Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.
Hình ảnh các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
Hình ảnh các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
icon
30/01/2021
Tiếp tục chương trình làm việc của Đại hội XIII, chiều nay (30/1), các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.