Tham luận của Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Đại hội XIII
Tham luận của Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Đại hội XIII
icon
28/01/2021
VietNamNet giới thiệu toàn văn bài tham luận của ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, sáng 28/1.
Tham luận của Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái
Tham luận của Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái
icon
28/01/2021
VietNamNet giới thiệu toàn văn bài tham luận của ông Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, sáng 28/1.
Tham luận của Đoàn Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre
Tham luận của Đoàn Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre
icon
28/01/2021
VietNamNet giới thiệu toàn văn bài tham luận của ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, sáng 28/1.
Tham luận của Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp T.Ư
Tham luận của Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp T.Ư
icon
28/01/2021
VietNamNet giới thiệu toàn văn bài tham luận của ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, sáng 28/1.
Tham luận của Đoàn Đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ
Tham luận của Đoàn Đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ
icon
28/01/2021
VietNamNet giới thiệu toàn văn bài tham luận của ông Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, sáng 28/1.
Tham luận của Đoàn Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh
Tham luận của Đoàn Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh
icon
28/01/2021
VietNamNet giới thiệu toàn văn bài tham luận của ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, sáng 28/1.
Tham luận của Ban Cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ
Tham luận của Ban Cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ
icon
28/01/2021
VietNamNet giới thiệu toàn văn bài tham luận của ông Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, sáng 28/1.
Tham luận của Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng
Tham luận của Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng
icon
28/01/2021
VietNamNet giới thiệu toàn văn bài tham luận của ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, sáng 28/1.
Tham luận của Đảng bộ tỉnh Kon Tum tại Đại hội XIII
Tham luận của Đảng bộ tỉnh Kon Tum tại Đại hội XIII
icon
28/01/2021
​VietNamNet giới thiệu toàn văn bài tham luận của ông A Pớt, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Kon Tum, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, sáng 28/1.
Tham luận của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tại Đại hội XIII
Tham luận của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tại Đại hội XIII
icon
28/01/2021
VietNamNet giới thiệu toàn văn bài tham luận của ông Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, sáng 28/1.