Quê quán của 18 ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII
Quê quán của 18 ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII
icon
31/01/2021
18 ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII vừa được công bố. Quý độc giả xem chi tiết quê quán của các ủy viên Bộ Chính trị. 
Độ tuổi của 18 ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII
Độ tuổi của 18 ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII
icon
31/01/2021
18 ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII vừa được công bố. Mời quý độc giả xem chi tiết độ tuổi của các ủy viên Bộ Chính trị. 
61 ủy viên Trung ương khóa XIII lần đầu trúng cử
61 ủy viên Trung ương khóa XIII lần đầu trúng cử
icon
31/01/2021
Trong 180 ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII có 61 người lần đầu trúng cử, 119 ủy viên Trung ương khóa XII tái cử.
Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
icon
31/01/2021
Sáng 31/1, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.
18 ủy viên Bộ Chính trị vừa đắc cử khóa XIII
18 ủy viên Bộ Chính trị vừa đắc cử khóa XIII
icon
31/01/2021
Ban Chấp hành Trung ương đã bầu 18 ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII gồm: 8 ủy viên Bộ Chính trị khóa XII tái cử; 7 ủy viên Ban Bí thư khóa XII được bầu; 3 ủy viên Bộ Chính trị trúng cử lần đầu.
5 ủy viên Trung ương được bầu vào Ban Bí thư khóa XIII
5 ủy viên Trung ương được bầu vào Ban Bí thư khóa XIII
icon
31/01/2021
Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương đã bầu 5 ủy viên Trung ương tham gia Ban Bí thư Trung ương khóa XIII.
Đổi mới phong cách lãnh đạo từ việc thay đổi những ‘tiểu tiết’
Đổi mới phong cách lãnh đạo từ việc thay đổi những ‘tiểu tiết’
icon
30/01/2021
Một trong những việc làm đáng ghi nhận là trong dịp Đại hội Đảng từ cấp cơ sở đến cấp Trung ương, không còn cảnh cả đoàn thiếu nhi tưng bừng, rộn ràng “cờ đèn kèn trống” vào trong hội trường chúc mừng Đại hội.
Những ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tái cử Trung ương khóa XIII
Những ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tái cử Trung ương khóa XIII
icon
31/01/2021
Theo kết quả bầu cử 200 Ủy viên Trung ương khóa XIII được công bố vào tối 30/1, có 8 ủy viên Bộ Chính trị và 7 ủy viên Ban Bí thư khóa XII được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới.
29 tướng lĩnh quân đội, công an trong Trung ương khóa XIII
29 tướng lĩnh quân đội, công an trong Trung ương khóa XIII
icon
31/01/2021
Trong 180 ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII có 23 ủy viên thuộc đoàn Đảng bộ Quân đội và 6 ủy viên thuộc Đảng ủy Công an Trung ương.
Nhân sự Đại hội và kỳ vọng của đại biểu
Nhân sự Đại hội và kỳ vọng của đại biểu
icon
28/01/2021
Với Đại hội Đảng, có hai nội dung quan trọng nhất là văn kiện và công tác nhân sự, trong đó công tác nhân sự là đặc biệt quan trọng, “then chốt của then chốt”.