9X bị bỏng mặt do nổ bóng bay: Tôi muốn cảnh báo mọi người - VietNamNet