Hai thanh niên phải dừng lại xin lỗi vì sờ vòng 3 cô gái giữa phố