Sợ hãi vì bạn trai nhu cầu quá cao, cô gái tìm cách bỏ trốn