Bác sĩ chỉ ra những sai lầm khi cho trẻ dùng tã giấy của các bà mẹ