Thấy con ngồi im, mẹ trẻ hốt hoảng khi thấy con đang ăn gián ngon lành