Những món đồ cũ vừa gây bệnh vừa 'đại hung' khi giữ trong nhà - VietNamNet