Quảng Nam nỗ lực xóa bỏ hộ nghèo cùng cực

Quảng Nam phấn đấu đến năm 2025 sẽ xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực và thiếu đói, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số phấn đấu giảm bình quân 3 - 4%/năm.

Đây là một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Quảng Nam gắn với mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh Quảng Nam. Tỉnh cũng phấn đấu tỷ lệ suy dinh dưỡng cân nặng/tuổi ở trẻ em DTTS dưới 5 tuổi sẽ giảm xuống dưới 12% vào năm 2020. Tỷ lệ trẻ em DTTS nhập học đúng tuổi bậc tiểu học đạt 99,9%. Tỷ lệ người DTTS hoàn thành chương trình tiểu học đạt 97%...

Chương trình được thực hiện từ năm 2018 - 2020, định hướng đến 2025 với đối tượng chính là người DTTS, trong đó ưu tiên đồng bào DTTS ở vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện, trên cơ sở nguồn vốn chính sách, Quảng Nam sẽ chủ động lồng ghép, bố trí đủ vốn và từng bước tăng chi ngân sách hợp lý cho chương trình, chính sách liên quan, trong đó trọng tâm là các lĩnh vực: Giảm nghèo, an sinh xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo nhằm góp phần thực hiện và duy trì bền vững các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào DTTS, nhất là ở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, thôn đặc biệt khó khăn.

Quảng Nam nỗ lực xóa bỏ hộ nghèo cùng cực

Tỉnh cũng tăng cường sự tham gia của người dân, cộng đồng xã hội, đoàn thể, DN, tổ chức quốc tế trong việc hỗ trợ các nguồn lực về kỹ thuật và tài chính và xây dựng cơ chế để các tổ chức này tham gia một cách tích cực và hiệu quả. Tỉnh cam kết đẩy mạnh phân cấp cho chính quyền cơ sở; tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra đẩy mạnh công tác truyền để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của đồng bào các DTTS về bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe, phát triển văn hóa, giáo dục, giảm nghèo bền vững…

 

Hiện Quảng Nam có trên 32.000 hộ đồng bào DTTS với gần 150.000 nhân khẩu, chiếm khoảng 10% dân số toàn tỉnh. Triển khai thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015”, đến nay, bộ mặt nông thôn miền núi Quảng Nam đã có nhiều khởi sắc, đời sống đồng bào các dân tộc được cải thiện rõ rệt, nhiều gia đình thoát nghèo bền vững.

Năm 2017, tỉnh đã bố trí gần 106 tỷ đồng để sắp xếp chỗ ở, hỗ trợ tiền làm nhà cho gần 1.500 hộ đồng bào; hỗ trợ người dân phát triển sản xuất…

Trong hai năm 2016 và 2017, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã phân bổ hơn 165 tỷ đồng để hỗ trợ Quảng Nam đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất cho 6 huyện nghèo, 19 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo. Chương trình 135 đã phân bổ 112 tỷ đồng để hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển sản xuất tại các thôn, xã đặc biệt khó khăn.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của vùng đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam trong năm 2017 đạt khoảng 7,1%, cao hơn mức tăng bình quân chung của tỉnh là 5,55%. Trên địa bàn tỉnh  có ngày càng nhiều gia đình đồng bào dân tộc thiểu số có thu nhập trên 200 triệu đồng/hộ/năm.

Tỷ lệ hộ nghèo ở 9 huyện miền núi, đặc biệt là 6 huyện vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm đáng kể, bình quân giảm 5%/năm. Cơ sở hạ tầng phát triển, tỷ lệ trạm y tế đạt chuẩn ở vùng sâu, vùng xa đạt trên 37%, tỷ lệ hộ đồng bào DTTS được sử dụng điện quốc gia tăng nhanh. Hiện nay, tỷ lệ hộ đồng bào các DTTS được sử dụng điện đạt gần 92%, hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt trên 81%, tỷ lệ trẻ em dân tộc thiểu số nhập học đúng tuổi bậc tiểu học đạt gần 97%, hoàn thành chương trình tiểu học đạt 96,5%, tỷ lệ người dân tộc thiểu số từ 15 tuổi trở lên biết chữ đạt gần 98%.

M.M

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
PVN: Hơn 250 tỷ đồng chung tay vì người nghèo
PVN: Hơn 250 tỷ đồng chung tay vì người nghèo
Đời sốngicon  18/10/2018 

Năm 2018, PVN đã trao tặng cho Quỹ “Vì người nghèo” số tiền biểu trưng 3 tỷ đồng cùng cam kết đóng góp 250 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội nhằm góp phần chia sẻ khó khăn với đồng bào nghèo cả nước.

 
Bổ sung xã đặc biệt khó khăn vùng biển đảo
Bổ sung xã đặc biệt khó khăn vùng biển đảo
Đời sốngicon  27/10/2018 

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định bổ sung thêm xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận vào danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2018 - 2020.

 
Tài chính vi mô hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo
Tài chính vi mô hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo
Đời sốngicon  26/09/2018 

Với điều kiện vay vốn đơn giản, không cần tài sản thế chấp, tài chính vi mô được xem như một "đòn bẩy" thúc đẩy phụ nữ tham gia vào các hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập và thoát nghèo.

 
TP.HCM  nỗ lực về đích Chương trình Giảm nghèo bền vững
TP.HCM nỗ lực về đích Chương trình Giảm nghèo bền vững
Đời sốngicon  07/08/2018 

Nhằm mục đích kết thúc Chương trình Giảm nghèo bền vững (2016-2020) sớm trước 2 năm, TP.HCM đã xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp giảm nghèo bền vững năm 2018.

 
TP.HCM hỗ trợ người nghèo mua BHXH tự nguyện
TP.HCM hỗ trợ người nghèo mua BHXH tự nguyện
Đời sốngicon  03/10/2018 

TP.HCM sẽ hỗ trợ từ 10% đến 30% tiền cho các đối tượng người nghèo mua bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện.

 
2 tỷ đồng giảm nghèo thông tin cho 5 tỉnh Bắc Trung bộ
2 tỷ đồng giảm nghèo thông tin cho 5 tỉnh Bắc Trung bộ
Đời sốngicon  22/11/2018 

Theo dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, Quảng Bình sẽ thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền cho 5 tỉnh trong khu vực Bắc Trung bộ.

Phụ nữ Vĩnh Phúc giúp nhau thoát nghèo
Phụ nữ Vĩnh Phúc giúp nhau thoát nghèo
Đời sốngicon  09/10/2018 

Với nhiều phong trào thi đua thiết thực, các giải pháp sáng tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ Vĩnh Phúc đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống, giảm nghèo bền vững.

Bắc Kạn: Gần nửa triệu tờ báo đến tay đồng bào dân tộc
Bắc Kạn: Gần nửa triệu tờ báo đến tay đồng bào dân tộc
Đời sốngicon  09/10/2018 

Bắc Kạn hiện có 496.631 tờ báo các loại được cấp cho hơn 19.000 lượt đối tượng thụ hưởng trên địa bàn tỉnh, góp phần thay đổi tư duy của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Thêm hơn 66 triệu để cấp radio cho vùng dân tộc thiểu số
Thêm hơn 66 triệu để cấp radio cho vùng dân tộc thiểu số
Đời sốngicon  11/10/2018 

Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung kinh phí để thực hiện Đề án thí điểm cấp radio cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN