100% phiếu tán thành truy tặng NSƯT cho 'trưởng thôn' Văn Hiệp - VietNamNet