6 triệu một cặp vé miễn phí Nhạc hội Việt - Hàn - VietNamNet