Công Lý bức xúc vì bìa sách in hình anh cởi trần - VietNamNet