Công Lý lần đầu nói về chuyện cưới xin - VietNamNet