Bình Tinh: Từ 'hát trong bóng tối' đến 'công chúa cải lương tuồng cổ'