Bộ Văn hoá sẽ xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội để trục lợi - VietNamNet