Đóng giả Thành Lộc, Duy Khánh trở thành Quán quân Gương mặt thân quen