Dựng cùng lúc hai vở kịch vào lúc này là quá liều - VietNamNet