Họa sỹ Nguyễn Thu Thủy tặng tranh Bác Hồ tại Bộ Tư lệnh Hải quân