Nhà thờ Tổ Hoài Linh: Bố Hoài Linh khóc dòng khi anh xây nhà thờ Tổ - VietNamNet