Xuân Bắc, Bảo Thanh và đông đảo nghệ sĩ tiễn đưa Trương Nhuận - VietNamNet