Được tặng quà vì hóa thân vào vai Bác quá đạt - VietNamNet