Khánh Thi: Mẹ sinh con trong thời điểm bị dư luận "chà đạp" - VietNamNet