MC Minh Hà: 'Gần như cả thế giới quay lưng lại với tôi' - VietNamNet