'Nắng tháng 8', 'Biển và chim bói cá' đoạt giải Sách hay 2013 - VietNamNet