Nghệ sĩ cello tài năng của Đan Mạch sẽ biểu diễn ở Việt Nam - VietNamNet