Người đầu tiên khám phá Sơn Đoòng cùng hơn 500 hang động - VietNamNet