Bằng Kiều, Hồng Nhung kể chuyện tuổi thơ bằng âm nhạc - VietNamNet