Bảo Chấn, Quốc Bảo và Văn Tuấn Anh vừa làm vừa chơi album 'Điều kỳ diệu của số 3' - VietNamNet