Ca sĩ Khang Việt quay MV tại Mỹ giữa lúc Covid-19 - VietNamNet