Chung kết The Face: Sơn Tùng “bê nguyên đồ” của G-Dragon lên chung kết The Face - VietNamNet