Đạo diễn lên tiếng đáp trả thông tin Jack từng bị êkip hành hung