Hương Giang phấn khích, ngỏ lời mời cô bé "bún riêu" đóng chung MV - VietNamNet