Lâm Bảo Châu xuất hiện thân mật bên Lệ Quyên tại Sunset Show - VietNamNet