Quả mít, gói tâm sen, Khánh ly rơi nước mắt nhớ về Thái Thanh - VietNamNet