Quang Trung và Thiều Bảo Trang phát tướng quá đà trong MV Tết