Quốc Bảo: Liveshow tôi vẫn hấp dẫn dù thiếu vắng Mỹ Tâm, Thủy Tiên - VietNamNet