"Nụ hôn đặc biệt" với một chiến sĩ của MC Hoàng Linh