30 Chưa Phải Tết vượt kiểm duyệt kịp ra mắt dịp Tết - VietNamNet