Bom tấn 'Star Wars: The Last Jedi' thu về hơn 220 triệu đô chỉ sau 3 ngày ra mắt