Cả gia đình diễn viên Dwayne Johnson 'The Rock' nhiễm COVID-19