CGV quá tải đúng ngày chiếu phim ngập cảnh nóng 'Chị chị em em' - VietNamNet