Chi Pu, Kim Tuyến và loạt diễn viên không ngại hy sinh vì cảnh nóng