Chuyện ít biết về 'Thỏ Ngọc' xinh đẹp trong Tây Du Ký sau hơn 30 năm