Công ty quản lý tiếp tục phản hồi sự việc gây xôn xao liên quan đến Nhã Phương - VietNamNet