Cuộc sống tuổi 86 của 'bà hoàng phim ma Hong Kong' La Lan - VietNamNet