Dàn sao ‘Hậu duệ mặt trời’ từ lừng lẫy đến biến cố sau 3 năm