Đạo diễn Đỗ Thanh Hải được bổ nhiệm làm Phó TGĐ VTV