Diễm My: Tôi biết ơn những lời phê bình từ khán giả