Diễn viên 'Chuyện tình Harvard' bây giờ ra sao sau 16 năm?